Right click is disabled ! ;o)
logo
logo

Fotografický krúžok pre deti

Fotografický krúžok pre deti

Základná škola, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda

10 rád pre začínajúceho fotografa

a nie len pre začínajúceho

1. MAJTE VÍZIU FINÁLNEJ FOTKY
2. VZDELÁVAJTE SA
3. FOŤTE, FOŤTE, FOŤTE,
4. BUĎTE DOBRÝM POZOROVATEĽOM
5. NEDOVOĽTE TECHNIKE BYŤ VAŠIM PÁNOM

6. SÚSTREĎTE SA HLAVNE NA TO ČO FOTÍTE, NIE NA TO ČÍM FOTÍTE
7. MENEJ JE VIAC
8. CHCITE ROBIŤ SVOJE FOTKY
9. POZERAJTE SA NA SVET OČAMI FOTOGRAFA
10. VŠETKO CHCE SVOJ ČAS

Bc. Marek Suchý - fotograf
https://www.fotosuchy.sk/

Pripravované témy:

Čo je to fotografia

Ako vnímať fotografiu

Motív

Svetlo

Expozícia

Kompozícia

Perspektíva

Čo teda fotografia je ? :)

Expozičné režimy

Fotografický trojuholník

Čas

Clona

ISO

Previazanosť hodnôt

Základy kompozície

Čo je kompozícia

Ako komponovať fotografiu

Kompozičné prvky

Základé kompozičné pravidlá pre estetickejšie fotografie

Zlatý rez vo fotografii

Hľadanie najkrásnejšieho pomeru strán obdĺžnika, trojuholníka a dalších geometrických objektov

Vyváženie bielej

Farby svetla

Meranie farby svetla

Presné vyváženie bielej farby

Zložité sveteľné podmienky

Novinky a aktuality:

Pre deti pripravujeme detský fotoateliér. V ateliéri budú mať deti k dispozícii základné štúdiové vybavenie: zábleskové jednotky, rôzne modifikátory svetla, (softboxy, deepboxy, beautydish, reflektory), pozadia, odrazové dosky, fotolab na tlač fotografií a pod.  Majú sa na čo tešiť. :)

pripravujeme:

Galérie fotografií

našich začínajúcich fotografov

Viktória

2A

Viktória

Natália

2C

Natália

Lukáš

3A

Lukáš

Agáta

4A

Agáta

Dominika

4A

Dominika

Laura

4A

Laura

Matúš

4B

Matúš

Tomáš

4B

Tomáš

Filip

4B

Filip

Simona

4B

Simona

Sofia

4B

Sofia

Prihláška fotografický kurz pre deti